SILICA GEL

ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นซิลิก้าเจล 
ในปัจจุบันนั้นสารดูดความชื้น (Silica Gel) ได้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจการค้าของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายภายในประเทศ โดยที่สินค้าต่างๆ ได้ถูกส่งจากแหล่งผลิตไปสู่ทั่วภูมิภาคต่างๆในประเทศ รวมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้มีการขยายการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ Silica Gel ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกต่างก็เล็งเห็นความสำคัญของการคงสภาพสินค้าของตนให้เหมือนเดิมจนสินค้าได้ถูกส่งไปถึงปลายทางหรือผู้บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายหรือแปรสภาพไปจากเดิม

Silica Gel คืออะไร
Silica Gel เป็นสารสังเคราะห์ในรูปแบบซิลิกอน ไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) สกัดจากทรายขาว ผสมกรดกำมะถัน มีลักษณะเป็นเม็ดกลม มีรูพรุน ทำให้ มีพื้นผิวในการดูดความชื้นเป็นจำนวนมากประมาณ 800 ตารางเมตรต่อน้ำหนัก 1 กรัม หรือประมาณ 40% ของ น้ำหนักตัวเอง มีประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงกว่านี้ ประสิทธิภาพใน การดูดความชื้นจะลดลงไปเรื่อยๆ และมีโอกาสที่จะคาย ความชื้นออกจากตัวเองเช่นกัน

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดที่ควรใช้ Silica Gel
มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ควรบรรจุ Silica Gel ควบคู่ลงไปในแพ็กเกจ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนังต่างๆ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ยา อาหารแห้ง อื่นๆ และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนื่องจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆดังกล่าวนี้ มีโอกาสจะเกิดความเสียหายหรือแปรสภาพไปจากเดิม อันเนื่องมาจากความชื้นในอากาศ

ชนิดของซิลิก้าเจล
1. เม็ดสีขาวใส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 มม.
2. เม็ดสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นเช่นเดียวกับเม็ดสีขาวทุกประการ เพียงแต่มีการเพิ่มสารชนิดพิเศษ เพื่อตรวจวัดปริมาณความชื้นที่กักเก็บไว้ ทำให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีการเก็บความชื้นในปริมาณเท่าใด โดยจะแสดงเป็นสีน้ำเงินและสีชมพู หากเม็ดที่แสดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าสารดูดความชื้นนั้นยังไม่ได้ใช้งาน หรือแสดงว่ายังสามารถใช้งานได้ ส่วนเม็ดที่เป็นสีม่วงอ่อนหรือสีชมพู แสดงว่าหมดอายุในการใช้งาน ควรเปลี่ยนสารดูดความชื้นใหม่

Trade Name: Silica gel
Chemical Family: Sodium Silicate
Chemical Name: Synthetic Silica gel
Formula: SiO2 H2O CoCl2

คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties)

 

คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

 

ความสามารถในการดูดความชื้น (Absorbing Ability)

 

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำในอากาศที่อุณหภูมต่างๆ ณ ควาิมชื้นสัมพัทธ์ 50% และ 100%

 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้
 - อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
 - อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 - อุตสาหกรรมอาหารแห้ง
 - อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

 

บรรจุภัณฑ์
 1. แบบซอง
   - ขนาด 1 กรัม (ซองพลาสติก / ซองกระดาษ)
   - ขนาด 2 กรัม (ซองพลาสติก / ซองกระดาษ)
   - ขนาด 3 กรัม (ซองพลาสติก)
   - ขนาด 5 กรัม (ซองพลาสติก / ซองกระดาษ)
   - ขนาด 20 กรัม (ซองกระดาษ / ซอง non-woven)
   - ขนาด 50 กรัม (ซองพลาสติก / ซอง non-woven)
   - ขนาด 100 กรัม (ซอง non-woven)
   - ขนาด 200 กรัม (ซอง non-woven)
   - ขนาด 500 กรัม (ซอง non-woven)
 2. แบบกระสอบและถัง
   - ปริมาณ 25 กิโลกรัม ต่อ 1 ถัง