OUR PRODUCTS

 • SILICA GEL

  ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นซิลิก้าเจล 
  ในปัจจุบันนั้นสารดูดความชื้น (Silica Gel) ได้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจการค้าของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายภายในประเทศ โดยที่สินค้าต่างๆ ได้ถูกส่งจากแหล่งผลิตไปสู่ทั่วภูมิภาคต่างๆในประเทศ รวมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้มีการขยายการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ Silica Gel ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกต่างก็เล็งเห็นความสำคัญของการคงสภาพสินค้าของตนให้เหมือนเดิมจนสินค้าได้ถูกส่งไปถึงปลายทางหรือผู้บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายหรือแปรสภาพไปจากเดิม

  Silica Gel คืออะไร
  Silica Gel เป็นสารสังเคราะห์ในรูปแบบซิลิกอน ไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) สกัดจากทรายขาว ผสมกรดกำมะถัน มีลักษณะเป็นเม็ดกลม มีรูพรุน ทำให้ มีพื้นผิวในการดูดความชื้นเป็นจำนวนมากประมาณ 800 ตารางเมตรต่อน้ำหนัก 1 กรัม หรือประมาณ 40% ของ น้ำหนักตัวเอง มีประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงกว่านี้ ประสิทธิภาพใน การดูดความชื้นจะลดลงไปเรื่อยๆ และมีโอกาสที่จะคาย ความชื้นออกจากตัวเองเช่นกัน

  สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดที่ควรใช้ Silica Gel
  มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ควรบรรจุ Silica Gel ควบคู่ลงไปในแพ็กเกจ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนังต่างๆ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ยา อาหารแห้ง อื่นๆ และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนื่องจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆดังกล่าวนี้ มีโอกาสจะเกิดความเสียหายหรือแปรสภาพไปจากเดิม อันเนื่องมาจากความชื้นในอากาศ

  ชนิดของซิลิก้าเจล
  1. เม็ดสีขาวใส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 มม.
  2. เม็ดสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นเช่นเดียวกับเม็ดสีขาวทุกประการ เพียงแต่มีการเพิ่มสารชนิดพิเศษ เพื่อตรวจวัดปริมาณความชื้นที่กักเก็บไว้ ทำให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีการเก็บความชื้นในปริมาณเท่าใด โดยจะแสดงเป็นสีน้ำเงินและสีชมพู หากเม็ดที่แสดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าสารดูดความชื้นนั้นยังไม่ได้ใช้งาน หรือแสดงว่ายังสามารถใช้งานได้ ส่วนเม็ดที่เป็นสีม่วงอ่อนหรือสีชมพู แสดงว่าหมดอายุในการใช้งาน ควรเปลี่ยนสารดูดความชื้นใหม่

  Trade Name: Silica gel
  Chemical Family: Sodium Silicate
  Chemical Name: Synthetic Silica gel
  Formula: SiO2 H2O CoCl2

  คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties)

   

  คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

   

  ความสามารถในการดูดความชื้น (Absorbing Ability)

   

  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำในอากาศที่อุณหภูมต่างๆ ณ ควาิมชื้นสัมพัทธ์ 50% และ 100%

   

  กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้
   - อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
   - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
   - อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
   - อุตสาหกรรมอาหารแห้ง
   - อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

   

  บรรจุภัณฑ์
   1. แบบซอง
     - ขนาด 1 กรัม (ซองพลาสติก / ซองกระดาษ)
     - ขนาด 2 กรัม (ซองพลาสติก / ซองกระดาษ)
     - ขนาด 3 กรัม (ซองพลาสติก)
     - ขนาด 5 กรัม (ซองพลาสติก / ซองกระดาษ)
     - ขนาด 20 กรัม (ซองกระดาษ / ซอง non-woven)
     - ขนาด 50 กรัม (ซองพลาสติก / ซอง non-woven)
     - ขนาด 100 กรัม (ซอง non-woven)
     - ขนาด 200 กรัม (ซอง non-woven)
     - ขนาด 500 กรัม (ซอง non-woven)
   2. แบบกระสอบและถัง
     - ปริมาณ 25 กิโลกรัม ต่อ 1 ถัง
   

  View More
 • CLAY DESICCANT

  ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นที่ทำจากดินธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นใกล้เคียงกับ Silica Gel เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ใช้งาน มีขนาดบรรจุหลากหลายขนาด

  1. Greensorb ขนาดบรรจุ 100 g (เหมาะสมในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ)
  2. Maxsorb ขนาดบรรจุ 500 g (เหมาะสมในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์สูง)
  3. VCI sorb ขนาดบรรจุ 100 g (ดูดความชื้น ป้องกันการเกิดสนิม)

  View More
 • MICRO-PAK PRODUCTS

  ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อรา

  View More
 • FOOD DESICCANT

  View More
 • INDUSTRIAL DESICCANT

  สารดูดความชื้นอุตสาหกรรม

  View More
 • CONSTRUCTIONS AND CERAMICS

  View More
 • CLEANLINESS

  View More
 • OTHERS

  View More

OUR HISTORY

บริษัท รุ่งพัฒนา อิมปอร์ต เอ็กซ็ปอร์ต จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยเปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้า – ส่งออก เคมีภัณฑ์ ประเภทสารดูดความชื้นชนิดต่างๆ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมเครื่องหนัง, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมดอกไม้สดอบแห้ง, อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง, อุตสาหกรรมอาหารแห้ง, อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เป็นต้น